Korona utbruddet – hva er konsekvensene dersom vi ikke klarer å levere bestilte varer?

Vil force majeure regelen frita for ansvar?

Dette er en meget aktuell problemstilling i dag. I denne artikkelen ser vi på konsekvensene av manglende levering av varer som reguleres av kjøpslovene. Bestemmelser om force majeure er regulert i både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Merk at kjøpekontrakten kan ha avvikende reguleringer. Det er derfor viktig å lese gjennom kontraktens forpliktelser.

Avhengig av om kjøper er en forbruker eller næringsdrivende reguleres kjøp av varer enten av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven: Selger vil være fri fra ansvar dersom forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgers kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha forutsett på avtaletiden. Det må altså foreligge en hindring utenfor selgers kontroll, en force majeure situasjon.

Dersom det foreligger en force majeure situasjon fritas din bedrift midlertidig fra plikten til å levere det som er bestilt. I tillegg fritas din bedrift fra et erstatningsansvar for kjøpers eventuelle tap. Spørsmålet er hva som er en force majeure situasjon.

 Koronautbruddet gir ikke i seg selv ansvarsfrihet. Det er konsekvensene av koronautbruddet som er det sentrale, for eksempel stopp i produksjon av varer fra Kina og stopp i transport av varer på grunn av stengte landegrenser og flyplasser. Korona-utbrudd vil som hovedregel defineres som en force majeure-begivenhet så lenge utbruddet hindrer gjennomføring av avtalen.

Det er viktig å påpeke at force majeure ikke betyr at selger har rett til å ta betalt for en vare som ikke leveres: Dersom din bedrift ikke kan levere varen på grunn av korona utbruddet, skal kjøper heller ikke betale for varen.

Selgers leveringsplikt vil gjenoppstå når det igjen er mulig å levere. Force majeure situasjonen vil altså ikke i seg selv gi selger rett til å kansellere kontrakten, det er kun en midlertidig ansvarsfrihet.

Virkeadvokatene har skrevet mer om kontrakter og force majeure på virke.no. Vi anbefaler alle å gå inn på denne siden for mer informasjon. https://www.virke.no/koronaviruset/#kontrakter